top of page

Disclaimer

Privacy- en aansprakelijkheidsverklaring website van vzw Sepak Takraw België

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van vzw Sepak Takraw België. Elke bezoeker van deze website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden en beelden als eender welke andere vorm, wordt door de school enkel als informatie ter beschikking gesteld. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (waaronder, maar niet uitsluitend: tekst, presentaties, illustraties, foto's en geluid) mag niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf vzw Sepak Takraw België. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn verboden.

Aansprakelijkheid

vzw Sepak Takraw België kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens van welke vorm ook, zoals die vermeld staan op de website.

Logbestanden

Bij elk bezoek aan onze website worden uw acties in logbestanden opgeslagen. vzw Sepak Takraw België beperkt zich tot de standaard logfiles. Dit wil zeggen dat de vzw enkel de basisinformatie opslaat in de logbestanden. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website te optimaliseren en te onderhouden.

Links

Onze website bevat links naar andere websites. De vzw is niet verantwoordelijk voor de manier waarop in deze websites met de verstrekte persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

Vzw Sepak Takraw België oefent geen enkele controle uit over deze websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze websites.

Meldingen en aanpassingen

Vzw Sepak Takraw België behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze privacyverklaring te wijzigen.

Indien u meer informatie wilt gelieve ben.lentacker@sepaktakraw.be te contacteren.

bottom of page